Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem se opět změnil v koncertní síň, ve které tentokrát dostali příležitost absolventi oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.