2. mimořádné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1.3.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

PROGRAM:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Doplnění / stažení bodu programu
IV. Hlasování o programu
V. Body jednání

Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018

Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018

VI. Informace
VII. Interpelace
VIII. Diskuze
IX. Závěr