O nadcházejícím víkendu začne opět Labe mezi Malými a Velkými Žernosekami brázdit místní přívoz. Oblíbená turistická atrakace i výhodný spojovací dopravní uzel mezi pravým a levým břehem Labe vypluje poprvé v sobotu 14. dubna.