Filozofická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako každý rok i letos hostila krajské kolo dějepisné soutěže, kterého se tentokrát zúčastnilo celkem 13 gymnázií z celého Ústeckého kraje.