V sále staré radnice v Lovosicích se ve středu 2. května konal workshop pro pracovníky v sociálních službách, nazvaný „Budování kapacit – kompetence sociálních pracovníků na obci.“