Muzeum města Ústí nad Labem zprovoznilo letní čítárnu. Na terase muzea si tak každý den kromě pondělí můžete od 9 až do 18 hodin nerušeně číst, nebo hrát společenské hry. K dispozici je zde také denní tisk a časopisy.